Konetie 33, Oulu

Hanke toteutettiin Grapes-palvelumallilla ”avaimet käteen”-toimituksena.

Kohteeseen rakennettiin uusi moderni kiinteistöhallintajärjestelmä DEOS-automaatiojärjestelmällä. Nykyiselle lämmönjaolle sekä LVIS-erillispisteille on oma alakeskus, mihin myös kohteen hallitiloissa olleet kiertoilmakojeet liitettiin. Lisäksi toimistorakennuksen ilmanvaihtokoneelle sekä jäähdytysjärjestelmälle ja halliosaa palvelevalle IV-koneelle on molemmille omat alakeskuksensa.

Tilojen olosuhteiden tarkkailuun sekä järjestelmien säätöön asennettiin langaton Simapin mittauslaitteisto. Laitteistossa on 10 anturia, toimisto- sekä halliosalla ja yhteensä 23 mittausta.

Toimisto-osan ilmanvaihtokoneen automatiikka modernisoitiin täysin ja taajuusmuuttajat vaihdettiin uusiin. Hallitilan IV-kone muutettiin painesäätöiseksi. Molemmat koneet lisäksi puhdistettiin ja nuohottiin. Muutosten jälkeen ilmanvaihtokoneet säädetiin nykyisiä käyttötarpeita vastaaviksi. Lopuksi tilojen lämpötila-olosuhteet saatiin myös paremmin hallittaviksi.

Toimenpiteiden yhteenlaskettu takaisin maksuaika oli alle kaksi vuotta. Lisäksi hiilidioksidipäästöjen vähenemä on n. 52 000 kg vuotta kohti.

SOITA MEILLE!